Categorieën

Boeddha & Kwan-yin sieraden 

Informatie over Boeddha

Stichter van het boeddhisme Siddharta Gautama

Bij informatie over Boeddha wordt vaak gerefereerd naar de stichter van het boeddhisme Siddharta Gautama. Hij is geboren in 563 voor Christus in het zuiden van Nepal. Hij werd als prins van de Sakya clan geboren. Door middel van vasten en meditatie probeerde hij een staat van volledige en complete verlichting te bereiken. Nadat hij zwaar ondervoed was geraakt en in de gaten kreeg dat dit niet de juiste weg was, gooide hij het roer om en ging gedurende 49 dagen, diep mediterend, onder een bodhiboom zitten. Na deze 49 dagen bereikte hij de complete en volledige verlichting.

Zijn uiteindelijke doel was om alle levende wezens van hun lijden te verlossen. Een Boeddha is eigenlijk iemand die geheel op eigen kracht compleet en volledig verlicht (ontwaakt) is. Tevens is het de bedoeling dat hij of zij dit zal delen met anderen waardoor ook deze verlicht (ontwaakt) kunnen geraken.

De jaardag van Boeddha is 8 mei. Ter verering van een Boeddha maakt u voor het beeld een buiging met daarbij de beide handen voor de borst geplaatst. Hierbij zijn de handpalmen naar elkaar gericht en de duimen worden naar binnen gekeerd. Op de jaardag van Boeddha wordt een kaars voor hem aangestoken en kan men een speciale wens doen.

Over het boeddhisme

Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke, religieuze stroming die een vreedzame invloed wil hebben op de maatschappij. Het doel van het boeddhisme is om de mensen te bevrijden van de cirkel van wedergeboorte waardoor het lijden een einde krijgt.

Subcategorieën

 • Boeddha & Kwan-Yin...

  De tibetaanse, Boeddha en Kwan-Yin sieraden worden exclusief voor ons gemaakt. Er worden diverse soorten Jade en edelsteen gebruikt. 

 • Armbanden

  De tibetaanse, Boeddha en Kwan-yin sieraden worden exclusief voor ons gemaakt. Er wordt tibetaans zilver en oud brons in verwerkt, er worden diverse soorten Jade, edelstenen en rood Koraal gebruikt. 

 • Halskettingen

  De tibetaanse, Boeddha en Kwan-yin sieraden worden exclusief voor ons gemaakt. Er wordt tibetaans zilver en oud brons in verwerkt, er worden diverse soorten Jade, edelsteen en rood Koraal gebruikt. 

 • Informatie Boeddha &...

  Informatie over Boeddha

  Siddharta Gautama is geboren in 563 voor Christus in het zuiden van Nepal. 

  Bij informatie over Boeddha wordt vaak gerefereerd naar de stichter van het boeddhisme Siddharta Gautama. Hij is geboren in 563 voor Christus in het zuiden van Nepal. Hij werd als prins van de Sakya clan geboren. Door middel van vasten en meditatie probeerde hij een staat van volledige en complete verlichting te bereiken. Nadat hij zwaar ondervoed was geraakt en in de gaten kreeg dat dit niet de juiste weg was, gooide hij het roer om en ging gedurende 49 dagen, diep mediterend, onder een bodhiboom zitten. Na deze 49 dagen bereikte hij de complete en volledige verlichting.

  Zijn uiteindelijke doel was om alle levende wezens van hun lijden te verlossen. Een Boeddha is eigenlijk iemand die geheel op eigen kracht compleet en volledig verlicht (ontwaakt) is. Tevens is het de bedoeling dat hij of zij dit zal delen met anderen waardoor ook deze verlicht (ontwaakt) kunnen geraken.

  De jaardag van Boeddha is 8 mei. Ter verering van een Boeddha maakt u voor het beeld een buiging met daarbij de beide handen voor de borst geplaatst. Hierbij zijn de handpalmen naar elkaar gericht en de duimen worden naar binnen gekeerd. Op de jaardag van Boeddha wordt een kaars voor hem aangestoken en kan men een speciale wens doen.

  Informatie over Kwan-yin

  Onze huidige mensheid is nog in de vierde van de zeven grote cyclische ronden. De mensheid is een baby die nog maar nauwelijks uit de luiers is, en de hoogste adept van onze tegenwoordige tijd weet minder dan hij zal weten als een kind in de zevende rondte. En zoals de mensheid collectief een baby is, zo is ook de mens in zijn huidige individuele ontwikkeling. Daar nauwelijks verwacht mag worden dat een jong kind, hoe voorlijk ook, zich zijn bestaan vanaf het geboorteuur kan herinneren, dag na dag, met de verscheidene ervaringen van elke dag, en de verscheidene kleren die hij elke dag aan moest, zo was geen enkel 'zelf', behalve dat van een adept die Samma-Samboeddha bereikt heeft - waarin een verlichte de lange reeks van zijn voorbije levens gedurende al zijn voorgaande geboorten in andere werelden ziet - ooit in staat zich de bepaalde en verscheidene levens waar hij doorheen is gegaan, te herinneren. Maar eens komt die dag...

  De voorgaande passage die verwijst naar Kwan-yin, wordt hieronder nader toegelicht.

  Deze goddelijke macht werd uiteindelijk geantropomorfiseerd door de Chinese Boeddhistische ritualisten tot een duidelijke godheid met twee geslachten, met duizend handen en duizend ogen. Deze werd genoemd Kwan-shai-yin Bodhisattva, de Stem-Godheid, maar in werkelijkheid betekende dit de stem van het alomtegenwoordige latente goddelijk bewustzijn in de mens; de stem van zijn ware Zelf, die volledig kan worden opgeroepen en alleen gehoord kan worden door grote morele zuiverheid. Vandaar dat men zegt dat Kwan-yin de zoon is van Amitabha Boeddha, die het licht deed zien aan die Heiland, de genadige Bodhisattva, de 'Stem' of het 'Woord' dat universeel verbreid wordt, het 'Geluid' dat eeuwig is. Het heeft dezelfde mystieke betekenis als de Vach van de Brahmanen. Terwijl de Brahmanen de eeuwigheid van de Veda's handhaven vanuit de eeuwigheid van 'geluid', beweren de Boeddhisten door synthese de eeuwigheid van Amitabha, daar hij de eerste was om de eeuwigheid van de Zelfgeborene, Kwan-yin te bewijzen. Kwan-yin is de Vachishvara of Stem-Godheid van de Brahmanen. Beide komen voort uit dezelfde oorsprong als de Logos van de neoplatonische Grieken; de 'geopenbaarde godheid' en zijn 'stem' zijn te vinden in het 'Zelf' van de mens, zijn bewustzijn; het Zelf is de ongeziene Vader, en de 'stem van het Zelf' is de Zoon; elk is de relatieve en de correlatieve entiteit van de ander. Zowel Vachishvara en Kwan-yin speelden, en spelen nog steeds, een belangrijke rol in de Inwijdingsriten en Mysteriën in de Brahmaanse en Boeddhistische esoterische leerstellingen.