Categorieën

Feng shui energizer 

Feng shui energizer

Feng shui Kwarts Kristal Diamanten zijn effectieve energizers

Feng shui Kwarts Kristal Diamanten zijn effectieve energizers, vooral als deze worden geplaatst in de zuidwest hoek van uw huis of kamer en ook in het midden van een kamer (op een tafel).

Feng shui is de meer dan 3000 jaar oude filosofie die leert hoe de omgeving het geluk kan beïnvloeden.

Feng shui betekent letterlijk 'wind en water'. Feng shui leert welke invloeden vormgeving en inrichting op het welzijn en geluk van de mens hebben, en ook hoe negatieve invloeden veranderd kunnen worden in positieve.

Feng shui gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en is gericht op harmonie tussen natuurlijke en gecreëerde vormen. Alles wat de mens maakt is in wezen niet natuurlijk, maar kan wel met die natuur in harmonie gebracht worden.

Het doel van feng shui is om onze leef- of werkomgeving zo aan te passen dat een harmonieuze stroming van QI gestimuleerd wordt. In de Chinese filosofie draait alles om harmonie en evenwicht tussen de tegengestelde, maar elkaar complementerende krachten yin en yang.